بعد از این در واقعی بودن هر عکسی شک کنید !


این عکسها همه از روی ماکت های دست ساز گرفته شده خالق این صحنه های زیبا متیو است که این ماکت ها رو با
 پنبه و نمک و شکر به اضافه فلزهای ورقه شده درست کرده ببینید و لذت ببرید

 

Iran Eshgh Group !     Image_6.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_7.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_8.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_9.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_10.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_11.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_13.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_14.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_15.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_16.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_17.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_18.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_19.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_20.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_21.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_22.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_23.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_24.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_26.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_27.jpg
Iran Eshgh Group !     Image_28.jpg

ارسال شده در مارس 1st, 2014 موضوع طبیعت و حیات وحش,عجیب غریب,فرهنگ و هنر توسط

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>