آرشیو دسامبر, 2013

آهای آدما پنج دقیقه جاها عوض

2

مایکل شوماخر با مرگ دست و پنجه نرم می کند…

 

مایکل شوماخر با افتخار آفرینی هایش در مسابقات فرمول یک و قهرمانی در هفت دوره از مسابقات، نام اش را برای همیشه در ذهن بسیاری از مردم حک کرده است و حالا با وضع وخیمی در بیمارستان بستری است. این قهرمان نام آشنا روز گذشته در حالی که با پسرش در کوه های آلپ مشغول اسکی بود بر اثر سقوطی هولناک، به کما رفت.
2

 

بار مخصوص پشه ها

بار مخصوص پشه ها