آرشیو اکتبر, 2011

angry birds در دنیای واقعی

 

پرندگان استفاده شده در بازی معروف پرندگان خشمگین:

چطور ممکنه؟

 

چجوری اینکار رو می کنه؟

بوگاتی یک آقازاده! شایعه این روزها

در چند روز اخیر تحت عنوان بوگاتی چند میلیارد تومانی یک آقازاده در خیابان های تهران خبری را وبلاگها و متعاقب آن برخی وبسایت های خبری کار کرده اند که با اشاره به عکس فوق مدعی شده اند که اتومبیل مذکور در خیابان های تهران رؤیت شده و متعلق به یکی از آقازاده های حکومتی است.