آرشیو ژوئن, 2011

مراتب ایمان!

روزی چهار مرد و یک زن کاتولیک در  باری ، مشغول نوشیدن قهوه بودند.

یکی از مردها گفت : من پسری دارم که کشیش است. هرجا که میرود مردم او را “پدر” خطاب میکنند.

نقاشی های سه بعدی بر سطح خیابان

azarpix.com org 129664322652054 azarpix.com 2 nagashi sebodi79646%20%285%29 » نقاشی های سه بعدی بر سطح خیابان (2) azarpix.com org 129664322699674 azarpix.com 2 nagashi sebodi79646%20%2832%29 » نقاشی های سه بعدی بر سطح خیابان (2) azarpix.com org 129664322661654 azarpix.com 2 nagashi sebodi79646%20%286%29 » نقاشی های سه بعدی بر سطح خیابان (2)

عکس های زیبا و دیدنی از حیوانات زیر دریا

نقاشی های شگفت انگیز

نقاشی های باورنکردنی