آرشیو می, 2011

این دو شبیه هستند؟

ماهیگیری در کنار حضرت موسی

 

مرکز پیامک فوتبال

رکوردهای جالب فوتبال

رکورد های جام جهانی
سریع ترین گل در یک بازی جام جهانی
رکورد سریع تریع ترین گل در مرحله نهایی بازی های جام جهانی که توسط فیفا به رسمیت شناخته شده ۱۱ ثانیه بوده این گل توسط هاکان شوکور از ترکیه در مقابل تیم کره جنوبی در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۲ به ثمر رسید