کتابخانه های افراد ثروتمند دنیا

Diane Keaton دایان کیتون

 

Karl Lagerfeld کارل Lagerfeld

 

 

Kelsey Grammar Kelsey گرامر

 

 

Michael Jackson. مایکل جکسون.

 

 

Oprah اپرا

 

 

Woody Allen وودی آلن

 

 

منبع : چپــق

ارسال شده در آوریل 13th, 2011 موضوع فرهنگ و هنر توسط

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>