چطور ممکنه؟

 

چجوری اینکار رو می کنه؟

ارسال شده در اکتبر 3rd, 2011 موضوع عجیب غریب توسط

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>