مگه میشه: ۶۴=۶۵ ؟

من که هر جوری حساب می کنم ۶۴=۶۵ درست درمیاد! خودتون در ادامه مطلب ببینید:

ارسال شده در ژانویه 11th, 2012 موضوع عجیب غریب توسط

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>