مراتب ایمان!

روزی چهار مرد و یک زن کاتولیک در  باری ، مشغول نوشیدن قهوه بودند.

یکی از مردها گفت : من پسری دارم که کشیش است. هرجا که میرود مردم او را “پدر” خطاب میکنند.


مرد دوم گفت : من هم پسری دارم که اسقف است و وقتی جایی میرود مردم به او میگویند ” سرورم“!

مرد سوم گفت ” پسر من کاردینال است و وقتی وارد جایی میشود مردم میگویند او را “عالیجناب” صدا میکنند.

مرد چهارم گفت  : پسر من پاپ است و وقتی جایی میرود او را “قدیس بزرگ” خطاب میکنند!

زن حاضر در جمع نگاهی به مردان کرد و گفت : من یک دختر دارم. ۱۷۸ سانت قدش است ، بسیار خوش هیکل ، دور کمرش ۶۱، دور باسنش ۹۲ سانت ، با موهای بلوند و چشمهای روشن . وقتی وارد جایی میشود همه میگویند : “وای ! خدای من

ارسال شده در ژوئن 15th, 2011 موضوع سرگرمی و تفریحی توسط

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>