دانلود Google Chrome

گوگل کروم یک نرم افزار و جایگرین بسیار خوب Internet Explore جهت گشت و گذار در اینترنت می باشد. سرعت بسیار خوب در بازکردن صفحات ار ویژگی های آن است. دریافت آن را به همه توصیه می کنم.

ارسال شده در ژانویه 21st, 2011 موضوع کامپیوتر و اینترنت توسط

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>