جزیره زیبای برمودا

جزایر برمودا نام مجموعه جزایری است که جزئی از مستعمره انگلیس به‌شمار آمده و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌ است.

گزارش تصویری: جزیره زیبای برمودا

گزارش تصویری: جزیره زیبای برمودا

گزارش تصویری: جزیره زیبای برمودا

گزارش تصویری: جزیره زیبای برمودا

گزارش تصویری: جزیره زیبای برمودا

گزارش تصویری: جزیره زیبای برمودا

گزارش تصویری: جزیره زیبای برمودا

گزارش تصویری: جزیره زیبای برمودا

گزارش تصویری: جزیره زیبای برمودا

گزارش تصویری: جزیره زیبای برمودا

گزارش تصویری: جزیره زیبای برمودا

گزارش تصویری: جزیره زیبای برمودا

گزارش تصویری: جزیره زیبای برمودا

 

ارسال شده در ژوئن 4th, 2011 موضوع ایرانگردی - جهانگردی توسط

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>