شطرنج آنلاین

با عضویت در این سیستم می توانید با دیگر اعضا بصورت آنلاین شطرنج بازی کنید.

جهت بازی می بایست از لیست اعضا شخصی را دعوت نمایید و یا به دعوتی که از شما شده پاسخ مثبت دهید. می توانید با هماهنگی با دوستان خود و آگاهی از نام کاربری یکدیگر با هم بازی کنید و یا می توانید یک حریف ناشناس داشته باشید.

برای بازی لازم نیست هر دو حریف آنلاین باشند، بازیکنان برای انجام هر حرکت زمانی برابر با 14 روز فرصت دارند.

نام کاربری:
پسورد:     

با عضویت در گروه شطرنج آنلاین می توانید با دیگر اعضای این سیستم ارتباط برقرار نمایید.